Kalendarium obchodów jubileuszu

wrzesień 2010 – w zespole redakcyjnym „Wierzeniczeń” powstaje idea upamiętnienia wybitnego mieszkańca ziemi swarzędzkiej Augusta Cieszkowskiego.

2011 – tablica informacyjna z wiadomościami o Wierzenicy i mapą okolic – sfinansowana z budżetu gminy Swarzędz

czerwiec 2011 – wrzesień 2012 – remont krypty grobowej rodziny Cieszkowskich w kościele parafialnym w Wierzenicy z dofinansowaniem z budżetu gminy Swarzędz.

2012–2014 - realizacja prac w Alei Filozofów w Wierzenicy przez Nadleśnictwo Babki – wiata, wizura (przestrzeń widokowa) oraz tablice informacyjne.

2012 – ksiązka „Co po Auguście Cieszkowskim? Spojrzenie po 120. latach” pod redakcją Józefa Banaszaka, wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

wrzesień 2012 – wrzesień 2013 – budowa wiaty wraz z kioskiem i sanitariatami przy kościele w Wierzenicy – dla parafian oraz turystów.

listopad 2012 – otwarcie gruntownie odrestaurowanego przez rodzinę Kundzewiczów dworu Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy – z unijnym dofinansowaniem.

kwiecień 2013 – powstaje Komitet Obchodów 200-lecia Urodzin Augusta Cieszkowskiego.

czerwiec 2013 – obszerne informacje na temat Augusta Cieszkowskiego, jego dworu oraz Wierzenicy w „Kuryerze Wierzenickim” wydanym przez Dwór Wierzenica.

26 września 2013 – uchwała Rady Miasta Luboń ogłaszająca rok 2014 Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego i Augusta hr. Cieszkowskiego.

24 lutego 2014 – uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – stanowisko w sprawie upamiętnienia w Województwie Wielkopolskim dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego.

18 marca 2014 – stanowisko Rady Powiatu w Poznaniu ogłaszające rok 2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego.

25 marca 2014 – stanowisko Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie upamiętnienia w gminie Swarzędz dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego.

2014 – uchwała zarządu oddziału PTTK Poznań-Nowe Miasto o nadaniu imienia Augusta Cieszkowskiego biegnącemu przez Wierzenicę żółtemu szlakowi pieszemu.

2014 r.. – powstają strony internetowe o Auguście Cieszkowskim z okazji jubileuszu:
www.cieszkowski.parafia-wierzenica.pl
www.cieszkowski.swarzedz.pl

16 marca 2014 – inauguracja obchodów 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego w 120. rocznicę jego śmierci:

- msza św. pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego w kościele w Wierzenicy,

- wystawa poświęcona życiu i twórczości Augusta Cieszkowskiego – autorstwa Włodzimierza Buczyńskiego, Henryka Błachnio i Ewy J. Buczyńskiej - powstała z udziałem Powiatu Poznańskiego, UMiG w Swarzędzu, Ośrodka Kultury w Swarzędzu oraz UTAL sp. z o.o.

- jubileuszowa kartka pocztowa beznominałowa – wydana przez Pocztę Polską, zakupiona w celach promocyjnych przez UMiG w Swarzędzu – dofinansowania zewnętrzne na wszystkie uroczystości jubileuszowe pozyskane z udziałem referatu promocji UMiG

- jubileuszowa kartka pocztowa beznominałowa powstała z inicjatywy redakcji „Wierzeniczeń” – wydana przez Pocztę Polską, zakupiona w celach promocyjnych przez UMiG w Swarzędzu

- okolicznościowa pieczątka przygotowana wg projektu Macieja Dominikowskiego
Czytaj Więcej!

18 marca 2014: Sesja Rady Powiatu Poznańskiego poświęcona pamięci Augusta Cieszkowskiego w związku z 200. rocznicą jego urodzin (realizacja - Komitet Organizacyjny).
Czytaj Więcej!

25 marca 2014 - Stanowisko Rady miejskiej w sprawie upamiętnirnia w gminię Swarzędz dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego
Czytaj Więcej!

25 marca 2014 – wystawa o Auguście Cieszkowskim w Bibliotece Miejskiej w Luboniu, w ramach lekcji bibliotecznych poświęconych Augustowi Cieszkowskiemu.

26 marca 2014 – podsumowanie konkursów szkolnych o Auguście Cieszkowskim we Dworze Wierzenica, zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Wierzonce, z nagrodami ufundowanymi przez UMiG w Swarzędzu, z folderem pokonkursowym wydanym przy współudziale UMiG w Swarzędzu, Rady Rodziców SP Wierzonka, Anny Tomickiej, Ewy J. i Włodzimierza Buczyńskich, Barbary Czachura, Barbary Antoniewicz.
Czytaj Więcej!

marzec-kwiecień 2014 – okładka miesięcznika „Prosto z Ratusza” z Augustem Cieszkowskim – obszerne informacje o obchodach jubileuszu.

kwiecień 2014 – folder promocyjny o Auguście Cieszkowskim wydany przez UMiG w Swarzędzu

kwiecień 2014 – wystawa o Auguście Cieszkowskim w Bibliotece Miejskiej w Luboniu, w ramach lekcji bibliotecznych poświęconych Augustowi Cieszkowskiemu.

26 kwietnia 2014 – wojewódzki turystyczny rajd wiosenny śladami Augusta Cieszkowskiego do Wierzenicy, zorganizowany przez swarzędzki oddział PTTK „Meblarz”.

28 kwietnia 2014: Wykład profesora Stanisława Kozłowskiego poświęcony A. Cieszkowskiemu w ramach „Uniwersytetu Swarzędzkiego” (realizacja – Ośrodek Kultury w Swarzędzu)
Czytaj Więcej!

29 kwietnia 2014 – wojewódzki turystyczny rajd wiosenny śladami Augusta Cieszkowskiego do Wierzenicy, zorganizowany przez swarzędzki oddział PTTK „Meblarz”.

2 maja 2014 – swarzędzkie „Józefinki”, Rodzinny Turystyczny Rajd Samochodowy „Jedziemy do Augusta Cieszkowskiego”, zorganizowany przez referat promocji UMiG w Swarzędzu
Czytaj Więcej o rajdzie!

3 maja 2014: Otwarcie wiaty przeznaczonej dla turystów przy kościele w Wierzenicy, wręczenie wyróżnienia „Przyjaciel Wierzenicy” (realizacja - Komitet Organizacyjny)
Czytaj Więcej!

3 maja 2014 – wyróżnienie „Przyjaciel Wierzenicy” za ratowanie Dworu Cieszkowskich otrzymał prof. Zbigniew Kundzewicz.

3 maja 2014 – „Majówka z Augustem Cieszkowskim” zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu.

15 maja 2014 – wykład ks. prof. Antoniego Siemianowskiego „August Cieszkowski – nieznany filozof z Wielkopolski”, w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

8 czerwca 2014 – Statuetka Augusta Cieszkowskiego przyznana przez Klub Profesorów „Wierzenica” z Bydgoszczy Prof. Grzegorzowi Skrzypczakowi, rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

czerwiec 2014 – publikacja poetyckiego, rocznicowego spojrzenia na Cieszkowskiego „Nasz Ojcze” autorstwa prof. Stanisława Kozłowskiego.

14 czerwca 2014 – nadanie imienia Augusta Cieszkowskiego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, powiat krasnostawski.

19 czerwca 2014 – cykl audycji poświęconych Augustowi Cieszkowskiemu w poznańskim radiu Emaus.

1 lipca 2014 – uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie wzniesienia posągu Augusta Cieszkowskiego na swarzędzkim rynku.

2 lipca 2014 – na wniosek burmistrza Swarzędza Anny Tomickiej patronat honorowy nad uroczystościami jubileuszowymi 13 września obejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

7 lipca 2014 – podpisanie porozumienia w sprawie wzniesienia posągu Augusta Cieszkowskiego na rynku w Swarzędzu pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz a Jackiem Wojciechowskim, fundatorem pomnika.

28 sierpnia 2014 – inicjatywa uchwałodawcza Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę jego urodzin.

3 września 2014 – stanowisko Rady Miasta Poznania w związku z 200. rocznicą urodzin Augusta Cieszkowskiego.

6 września 2014 – koncert zespołu Trebunie Tutki przy kościele w Wierzenicy w ramach cyklu Noc Kościołów Drewnianych, wystawa jubileuszowa, zwiedzanie kościoła i krypty grobowej Cieszkowskich – wydarzenie zorganizowane przez UMiG w Swarzędzu oraz Związek Międzygminny Puszcza Zielonka.
Czytaj Więcej!

6 września 2014 – sesja popularnonaukowa w bibliotece w Węgrowie.

13 września 2014 – główne uroczystości 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego w Swarzędzu i Wierzenicy - odsłonięcie posągu Augusta Cieszkowskiego na swarzędzkim rynku - msza św. w Kościele pw. św. Mikołaja w Wierzenicy - specjalny numer „Wierzeniczeń” poświęcony Augustowi Cieszkowskiemu i jego rodzinie - spotkanie jubileuszowe we Dworze Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy zorganizowane przez UMiG w Swarzędzu - premiera bogato ilustrowanego albumu „Hr. August Cieszkowski” autorstwa Henryka Błachnio, Ewy Jarosławy Buczyńskiej i Włodzimierza wydanego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego z funduszy gminy Swarzędz, Powiatu Poznańskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - odsłonięcie tablicy upamiętniającej Augusta Cieszkowskiego jako patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na fasadzie dworu w Wierzenicy, ufundowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy.

Patronat Honorowy
Czytaj Więcej!

Do końca 2014 r. planowane są dalsze wydarzenia honorujące pamięć o Auguście Cieszkowskim:.

20 września 2014 – festyn kulturalno-integracyjny „200. Urodziny Patrona Ulicy” – ul. Augusta Cieszkowskiego w Bydgoszczy.

27 września 2014 – XXI Rajd Turystyczny „Witamy Jesień u Augusta Cieszkowskiego” organizowany przez swarzędzkie koło PTTK „Łaziki”.

wrzesień 2014 – artykuł prof. Zbigniewa Kundzewicz „Mędrzec z Wierzenicy. W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego” w kwartalniku „Nauka”.

wrzesień 2014 – rajd pieszy w Luboniu po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim.

wrzesień 2014 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej Augusta Cieszkowskiego na terenie dawnego folwarku w Żabikowie.

2 października 2014 – wieczornica „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu organizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej.

16 października 2014 – międzynarodowa konferencja „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin” organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

październik 2014 – walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego.

jesień 2014 – książka „Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski” przygotowywana przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. augusta Cieszkowskiego.

14 listopada 2014 – spotkanie z cyklu Popołudnie z dokumentem pt. „August Cieszkowski (1814-1894) – w 200. rocznicę urodzin”, organizowane w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania.

21-23 listopada 2014 – Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

listopad-grudzień 2014 – wystawa „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego”, w holu Urzędu Miasta w Luboniu.

grudzień 2014 – konferencja naukowa poświęcona Augustowi Cieszkowskiemu w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

Komitet Organizacyjny

Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Agata Kubacka

II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

ks. Przemysław Kompf

Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy

Ewa J. Buczyńska

redakcja „Wierzeniczeń”

Włodzimierz Buczyński

redakcja „Wierzeniczeń”

Grażyna Dominikowska

redakcja „Wierzeniczeń”

Maciej Dominikowski

redakcja „Wierzeniczeń”

Irena Prokop

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego

Lucyna Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Zbigniew Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Witold Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Marek Lis

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu

Rafał Marek

Zastępca Burmistrza Lubonia

Małgorzata Machalska

Radna Rady Miasta Luboń

Grzegorz Skrzypczak

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Anna Zielińska-Krybus

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ewa Strycka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cezary Beker

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stanisław Kozłowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Krzysztof Moliński

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego „Forum Lubońskie”

Andrzej Gulczyński

Prezes Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Leszek Lesiczka

Szkoła Podstawowa im. A. Cieszkowskiego w Kicinie

Ewa Idziak

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Teresa Zygmanowska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu