Komitet Organizacyjny Jubileuszu

Anna Tomicka – Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Agata Kubacka - II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz,

ks. Przemysław Kompf – Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy,

Ewa J. Buczyńska - redakcja „Wierzeniczeń”,

Włodzimierz Buczyński - redakcja „Wierzeniczeń”,

Grażyna Dominikowska - redakcja „Wierzeniczeń”,

Maciej Dominikowski – redakcja „Wierzeniczeń”

,

Irena Prokop – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego,

Lucyna Kundzewicz – Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy,

Zbigniew Kundzewicz – Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy,

Witold Kundzewicz – Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy,

Marek Lis – Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu,

Rafał Marek – Zastępca Burmistrza Lubonia,

Małgorzata Machalska – radna Rady Miasta Luboń,

Grzegorz Skrzypczak – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Anna Zielińska-Krybus – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Ewa Strycka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Cezary Beker – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Krzysztof Moliński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego „Forum Lubońskie”,

Andrzej Gulczyński – Prezes Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

Leszek Lesiczka – Szkoła Podstawowa im. A. Cieszkowskiego w Kicinie,

Ewa Idziak – Szkoła Podstawowa w Wierzonce,

Teresa Zygmanowska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

Komitet Organizacyjny

Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Agata Kubacka

II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

ks. Przemysław Kompf

Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy

Ewa J. Buczyńska

redakcja „Wierzeniczeń”

Włodzimierz Buczyński

redakcja „Wierzeniczeń”

Grażyna Dominikowska

redakcja „Wierzeniczeń”

Maciej Dominikowski

redakcja „Wierzeniczeń”

Irena Prokop

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego

Lucyna Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Zbigniew Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Witold Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Marek Lis

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu

Rafał Marek

Zastępca Burmistrza Lubonia

Małgorzata Machalska

Radna Rady Miasta Luboń

Grzegorz Skrzypczak

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Anna Zielińska-Krybus

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ewa Strycka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cezary Beker

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stanisław Kozłowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Krzysztof Moliński

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego „Forum Lubońskie”

Andrzej Gulczyński

Prezes Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Leszek Lesiczka

Szkoła Podstawowa im. A. Cieszkowskiego w Kicinie

Ewa Idziak

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Teresa Zygmanowska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu