Inauguracja obchodów w Wierzenicy

W środę, 26 marca 2014 r. we Dworze Wierzenica odbyło się podsumowanie już rozstrzygniętych konkursów, związanych z postacią Augusta Cieszkowskiego, na: prace plastyczne, wiersz, komiks, prace multimedialne. Został także rozegrany konkurs wiedzy o Auguście Cieszkowskim. Do dawnej siedziby Cieszkowskich przybyli uczniowie, nauczyciele, liczne grono dyrektorów szkół oraz zaproszeni goście. Mogli oni obejrzeć prezentowane na wystawie prace plastyczne najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Na konkurs wpłynęło ich najwięcej bo aż 33, prac multimedialnych 10, komiksów 6 oraz 3 wiersze. Przed rozpoczęciem zmagań konkursowych przybyłych powitała Ewa Idziak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzonce, która to placówka wzięła na siebie trud organizacji. Uczynili to również Lucyna i Zbigniew Kundzewiczowie. Z ust pana domu zebrani w największej sali odbudowanego dworu dowiedzieli się o jego historii i dniu dzisiejszym tego miejsca. Następnie do zmagań przystąpiły dwuosobowe reprezentacje aż 8 szkół podstawowych z trzech gmin. Rywalizacja była niesłychanie zacięta, czego miarą było to, że połowa uczestniczących drużyn zmieściła się na dwóch pierwszych stopniach podium. Wygrała z przewagą 1 punktu Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu – Marta Cieślak i Bartosz Nowakowski. Trzy drugie miejsca przypadły: SP im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie (Julia Łuczak, Jan Kamiński), SP nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu (Wiktoria Andrzejewska, Zuzanna Mazurczak), SP w Wierzonce (Marcin Jaremko, Oliwier Szcześniak). Także publiczność miała możność sprawdzenia swojej wiedzy o Auguście Cieszkowskim. Konkurs prowadziły Maria Maciołek i Genowefa Springer. Odpowiedzi oceniała komisja w składzie: prof. Zbigniew Kundzewicz, Ewa J. Buczyńska, Alicja Walenciak-Galińska, Elżbieta Nawrocka, Leszek Lesiczka. W trakcie przerwy śpiewali uczniowie z SP Wierzonka i prezentowano prace multimedialne. Następnie odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom i laureatom, podziękowań dla opiekunów. W tej części czynny udział brali członkowie komisji konkursowych i goście, w tym sponsorzy: Anna Tomicka – burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, ks. Przemysław Kompf, Marek Lis - wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu oraz radna Barbara Antoniewicz, radni swarzędzkiej Rady Miejskiej - Barbara Czachura – jej wiceprzewodnicząca, Ewa J. Buczyńska występująca w podwójnej roli (także Komitet obchodów) i Piotr Choryński, kierujący referatami UMiG Swarzędz Dorota Zaremba – edukacji i Marcin Młodziński – promocji, przewodniczący Rady Rodziców SP Wierzonka Andrzej Jaremko, pisarka i malarka Wanda Wasik, Stanisław Witecki – drukarz, Przyjaciel Wierzenicy, Ewa Strycka – redaktor naczelna „Wieści Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Anna Zielińska-Krybus – kierownik Wydawnictwa UP, Henryk Błachnio – fotografik, Maciej Dominikowski – sołtys Wierzenicy a zarazem redaktor prowadzący „Wierzeniczeń”. Nagrody ufundowały władze gminy Swarzędz i sponsorzy. Burmistrz Anna Tomicka gratulowała wszystkim zwycięzcom i ich opiekunom. Dziękowała za zaangażowanie w poznawanie i popularyzację postaci Augusta Cieszkowskiego. Obok strawy duchowej na uczestników czekały kanapki, ciasto i napoje, bardzo pożądane po godzinach emocji, a ufundowane przez państwa Kundzewiczów i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Wierzonce.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

Komitet Organizacyjny

Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Agata Kubacka

II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

ks. Przemysław Kompf

Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy

Ewa J. Buczyńska

redakcja „Wierzeniczeń”

Włodzimierz Buczyński

redakcja „Wierzeniczeń”

Grażyna Dominikowska

redakcja „Wierzeniczeń”

Maciej Dominikowski

redakcja „Wierzeniczeń”

Irena Prokop

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego

Lucyna Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Zbigniew Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Witold Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Marek Lis

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu

Rafał Marek

Zastępca Burmistrza Lubonia

Małgorzata Machalska

Radna Rady Miasta Luboń

Grzegorz Skrzypczak

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Anna Zielińska-Krybus

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ewa Strycka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cezary Beker

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stanisław Kozłowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Krzysztof Moliński

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego „Forum Lubońskie”

Andrzej Gulczyński

Prezes Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Leszek Lesiczka

Szkoła Podstawowa im. A. Cieszkowskiego w Kicinie

Ewa Idziak

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Teresa Zygmanowska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu