O Auguście cieszkowskim na Uniwersytecie Swarzędzkim

W ramach obchodów 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego z wykładem poświęconym temu Wielkiemu Wielkopolaninowi wystąpił prof. Stanisław Z. Kozłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (28.04 br). Wykład pt. "Promieniowanie myśli, czynu i serca" - stanowił, według profesora: "wejście w wierzenicki dom Augusta Cieszkowskiego, bo po domu (w szerokim ujęciu) poznaje się człowieka" A dom A.Cieszkowkiego to Wielkopolska, dokąd przybył z kresów i tu zaistniał w wielu dziedzinach. Promieniowanie twórczej myśli najpełniej ujawniło się w filozofii, czyn natomiast dotyczył doskonalenia tego, co zastane, bo wg A.Cieszkowskiego, postępu nie można osiągnąć przez zniszczenie i walkę. Znane było jego krytyczne podejście do powstań narodowych. To praca jest obowiązkiem człowieka, służbą wobec innych, musi być ona źródłem radości i zmian w człowieku - podkreślił wykładowca. Profesor wskazał również na ogromny szacunek wobec przyrody, ziemi i rodziny jako to promieniowanie serca. Przypomniał szereg inicjatyw A.Cieszkowkiego, starania o uniwersytet, utworzenie Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie, której spadkobiercą był Uniwersytet Poznański, podkreślił, że August Cieszkowski był filozofem, ale też człowiekiem pragmatycznym, twardo stąpającym po ziemi. Był wybitną Osobowością XIX wieku, swoim życiem, zaangażowaniem, działaniami dał przykład przyszłym pokoleniom. Wykład prof. S.Kozłowskiego cieszył się wielkim zainteresowaniem słuchaczy.
Danuta Wereszczyńska-Choryńska

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

Komitet Organizacyjny

Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Agata Kubacka

II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

ks. Przemysław Kompf

Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy

Ewa J. Buczyńska

redakcja „Wierzeniczeń”

Włodzimierz Buczyński

redakcja „Wierzeniczeń”

Grażyna Dominikowska

redakcja „Wierzeniczeń”

Maciej Dominikowski

redakcja „Wierzeniczeń”

Irena Prokop

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego

Lucyna Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Zbigniew Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Witold Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Marek Lis

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu

Rafał Marek

Zastępca Burmistrza Lubonia

Małgorzata Machalska

Radna Rady Miasta Luboń

Grzegorz Skrzypczak

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Anna Zielińska-Krybus

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ewa Strycka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cezary Beker

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stanisław Kozłowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Krzysztof Moliński

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego „Forum Lubońskie”

Andrzej Gulczyński

Prezes Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Leszek Lesiczka

Szkoła Podstawowa im. A. Cieszkowskiego w Kicinie

Ewa Idziak

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Teresa Zygmanowska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu