Inauguracja obchodów w Wierzenicy

Podczas LVI sesji 25 marca Rada Miejska w Swarzędzu przyjęła Stanowisko nr 11 /2014 w sprawie upamiętnienia w Gminie Swarzędz dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. Oto treść tego dokumentu: W 2014 roku przypada rocznica 200-lecia urodzin oraz 120-lecia śmierci Augusta Cieszkowskiego, sławnego polskiego myśliciela, który od 1842 r. związał swoje losy z ziemią swarzędzką, a szczególnie z Wierzenicą. August Cieszkowski w historii polskiej XIX wiecznej myśli naukowej i społecznej zapisał piękną i znaczącą kartę, zwłaszcza w dziedzinach ekonomii i filozofii. Wśród współczesnych zyskał autorytet na skalę europejską. Był człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach i wielu dokonaniach na gruncie literatury, kultury, historii, prawa, polityki społecznej, pedagogiki i nauk przyrodniczych. Twórczo łączył wyjątkowe walory uczonego, intelektualisty i publicysty z temperamentem działacza społecznego, gospodarczego i politycznego. Był niezwykle oddany polskiej sprawie odzyskania niepodległości, którą łączył z ideą jedności narodów i stanów chrześcijańskiej Europy. Cieszkowski przez całe życie był orędownikiem porozumienia i współpracy dla dobra publicznego i narodowego. Należał do grona twórców idei pracy organicznej w Wielkopolsce, był pomysłodawcą i jednym z założycieli Ligi Narodowej Polskiej, a także współtwórcą i pierwszym prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. August Cieszkowski tworzył podwaliny pod nowoczesne rolnictwo w Wielkopolsce, jako założyciel Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie oraz jednego z pierwszych w Wielkopolsce kółek rolniczych, które wśród swoich zadań miały utrzymanie ziemi w polskich rękach. Pozostawił po sobie imponującą bibliotekę, w której zebrał blisko 40 000 woluminów i cenną kolekcję dzieł sztuki. Rada Miejska w Swarzędzu stoi na stanowisku, iż wybitna postać i niezwykłe dzieło Augusta Cieszkowskiego zasługują na pamięć i popularyzację. Rada Miejska pragnie aby rok 2014 zaowocował wieloma działaniami organizacyjnymi, kulturalnymi, edukacyjnymi i wydawniczymi, które przybliżą jego spuściznę mieszkańcom gminy Swarzędz a także w całej Polsce. Niech obchody Roku Augusta Cieszkowskiego będą budującą lekcją historii, która jest najlepszym sposobem tworzenia postaw patriotycznych i obywatelskich, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

Komitet Organizacyjny

Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Agata Kubacka

II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

ks. Przemysław Kompf

Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy

Ewa J. Buczyńska

redakcja „Wierzeniczeń”

Włodzimierz Buczyński

redakcja „Wierzeniczeń”

Grażyna Dominikowska

redakcja „Wierzeniczeń”

Maciej Dominikowski

redakcja „Wierzeniczeń”

Irena Prokop

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego

Lucyna Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Zbigniew Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Witold Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Marek Lis

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu

Rafał Marek

Zastępca Burmistrza Lubonia

Małgorzata Machalska

Radna Rady Miasta Luboń

Grzegorz Skrzypczak

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Anna Zielińska-Krybus

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ewa Strycka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cezary Beker

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stanisław Kozłowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Krzysztof Moliński

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego „Forum Lubońskie”

Andrzej Gulczyński

Prezes Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Leszek Lesiczka

Szkoła Podstawowa im. A. Cieszkowskiego w Kicinie

Ewa Idziak

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Teresa Zygmanowska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu